Birkenes Ungdomslag

Birkenes ungdomslag på Facebook

Årsmøte

i Birkenes Ungdomslag ble gjennomført 15.2.24.

Styret ble gjenvalgt med Iren Sommerset som leder. Øvrige styremedlemmer er Gunhild Tømmerås (nestleder), Anne Svendsen, Ragnhild Borø Svaland og Inger Birkeland Slågedal.

Årsmøte i Birkenes ungdomslag 2024

Protokoll fra årsmøtet (.pdf, 60K) og Årsmeldinga for 2023 (.pdf, 40K)
Birkenes ungdomslag støttes av
Birkenes sparebank

Stoff til - eller klager på - nettsida, kan sendes til:
nettsida@birkenesungdomslag.org