NUs logo

Birkenes Ungdomslag

BIRKENES UNGDOMSLAG

Birkenes Ungdomslag har nådd voksen alder, og passerte 90 år 2013! Aktivitetene er konsentrert rundt folkemusikk, dans og teater.

Birkebilla Musikkteater er en del av ungdomslaget. Dette er en aktivitet som retter seg spesielt mot barn og unge. Birkebilla har satt opp forestillinger årlig siden 1998.

Spelemannslaget Strøge’ ble opprettet i 2004 av medlemmer som liker å spille folkemusikk. Her er deltakere på fele, trekkspill og klarinett. Gunhild Tømmerås er instruktør. Strøge’ har i mange år vært et samarbeidsprosjekt med Kulturskolen i Lillesand og Birkenes, men er fra 2016 lagt bare under ungdomslaget. Strøge’ har egen side på Facebook.

Styret i Birkenes ungdomslag 2016:
Leder:        Iren Sommerset
Nestleder:      Gunhild Tømmerås
Styremedlem:     Inger Birkeland Slågedal
Styremedlem:     Anne Svendsen
Styremedlem:     Ragnhild Borø Svaland
Varamedlem/kasserer: Rune H. Risdal

For å kontakte ungdomslaget kan du sende sms eller ringe Iren Sommerset på telefon 97675326

Anbefalt lesing: Vårt flotte JUBILEUMSHEFTE fra 2003 som du finner på nettsida under Arkiv!