NUs logo

Birkenes Ungdomslag

BIRKEBILLA
MUSIKKTEATER

Presenterer familieforestillingen
«MED GLIMT I ØYET» Med glimt i øyet, 2017
Regi og instruksjon: Anne Svendsen    Repetitør og orkesterleder: Anna Birkeland Sørlien

Valstrand Kulturarena
Torsdag 9/2 kl. 18:00, fredag 10/2 kl. 18:00
& lørdag 11/2 kl. 15:00 og 18:00


Billetter kr 150,- / familie 500,-
Biletter kan bestilles på tlf 957 92 544 eller kjøpes på Marikken/i døra

Kafé. Husk kontanter!

Birkenes ungdomslag støttes av
Birkenes sparebank

Stoff til - eller klager på - nettsida, kan sendes til:
nettsida@birkenesungdomslag.org