NUs logo

Birkenes Ungdomslag

Informasjon om styret
og
KONTINGENTDette har blitt et spesielt år. Vi skulle hatt dansekveld i mars, men da var Norge stengt ned. Nå er er del aktiviteter åpnet, men det blir nok ikke dans på en stund. Dans får vi nok holde innenfor familien en stund til!

På årsmøtet begynte vi å snakke om hvordan vi vil markere jubileet vårt i 2023! Elvespel var en av ideene, og det ble avholdt et første møte med Anne Svendsen, Wenche Flaa Eieland og undertegnede. Det er mye som skal på plass for å kunne gjennomføre noe sånt.

Nå er Strøge’ i gang med øvinger annenhver torsdag. Hvis dere hører om noen som spiller fele og er interessert i å delta så ta kontakt med Gunhild Tømmerås!Birkenes ungdomslag er på Facebook her og Strøge' har sin egen side på Facebook. Vi får minne hverandre om å legge ut nyheter der!
Birkenes ungdomslag støttes av
Birkenes sparebank

Stoff til - eller klager på - nettsida, kan sendes til:
nettsida@birkenesungdomslag.org